تبلیغات
یا مهدی (ع) - سخنانی از بزرگان
تنها مرگ است که دروغ نمی گوید.صادق هدایتعشق چیست؟ برای همه رجاله ها یک هرزگی یک ولنگاری موقتی است . عشق رجاله ها را باید در تصنیفهای هرزه و فحشا و اصطلاحات رکیک که در عالم مستی و هشیاری تکرار میکنندپیدا کرد .صادق هدایتدر زندگی زخم هایی هست كه مثل خوره روح آدم را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد. این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد چون عموما عادت دارند این درددهای باور نکردنی را جزو اتفاقات و پیش آمدهای نادر و عجیب بشمرند و اگر کسی بگوید یا بنویسد مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می کنند آنرا با لبخند شکاک وتمسخرامیز تلقی بکنند .صادق هدایتفقط با سایه ی خودم خوب میتوانم حرف بزنم ، اوست كه مرا وادار به حرف زدن می كند ، فقط او میتواند مرا بشناسد ، او حتماً می فهمد ... می خواهم عصاره ، نه ، شراب تلخ زندگی خودم را چكه چكه در گلوی خشك سایه ام چكانیده به او بگویم:" ایــن زنـــــدگــــی ِ مـن اســت ! "صادق هدایتمرگ، همه هستی ها را به یک چشم نگریسته و سرنوشت آنها را یکسان میکند نه توانگر می شناسد و نه گدا.صادق هدایتمرگ، مادر مهربانی است که بچه ی خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده، نوازش میکند و می خواباند.صادق هدایتمرگ بهترین پناه دردها و غمها و رنج ها و بیدادگری های زندگانی است.صادق هدایتانسان چهره مرگ را ترسناک کرده و ازآن گریزان است.


تاریخ : چهارشنبه 4 دی 1392 | 01:37 ب.ظ | نویسنده : محمد مهدی احمدی | نظرات

  • paper | خشم | اصراف